You are here

Các website và App nghe nhạc cần tôn trọng quyền nhân thân của tác giả

Nhằm tránh rủi ro pháp lý nếu có khiếu kiện của tác giả, VCPMC đề nghị các website và App nghe nhạc cần tôn trọng quyền nhân thân của tác giả, tiếp tục cập nhật, ghi đầy đủ tên hoặc bút danh của tác giả (nhạc, lời) theo đúng quy định pháp luật.

Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) trân trọng gửi lời chào đến các chủ sở hữu website và ứng dụng nghe nhạc.

Thời gian qua, sau khi có ý kiến của các tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả và đề nghị từ VCPMC về việc thực hiện quy định của pháp luật về quyền nhân thân của tác giả, nhiều website đã thực hiện đề tên tác giả theo các tác phẩm, bản ghi. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số website, đặc biệt là các App (ứng dụng) nghe nhạc vẫn chỉ đề tên ca sĩ, tên nghệ sĩ biểu diễn mà không đề tên tác giả sáng tác tác phẩm âm nhạc.

Căn cứ quy định về quyền nhân thân tại Điều 19 Luật Sở hữu trí tuệ, theo đó Khoản 2 Điều 19 quy định quyền “Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng”;

Căn cứ phản ánh, yêu cầu của các tác giả thành viên VCPMC;

Nhằm tránh rủi ro pháp lý nếu có khiếu kiện của tác giả,

VCPMC đề nghị các website và App nghe nhạc cần tôn trọng quyền nhân thân của tác giả, tiếp tục cập nhật, ghi đầy đủ tên hoặc bút danh của tác giả (nhạc, lời) theo đúng quy định pháp luật.

Trân trọng cảm ơn!

(Nguồn: http://vcpmc.org/)

ĐĂNG BÌNH LUẬN