You are here

CHI HỘI CẦN THƠ

Tác giả: 

CHI HỘI CẦN THƠ

HỘI VHNT: 170 LÝ TỰ TRỌNG, TP CẦN THƠ - 071.3830403

Nhiệm kỳ V:   2020 - 2025

1. Chi hội trưởng: NS  Nguyễn Thế Long (Thế Long) - Trung tâm Truyền hình VN tại Cần Thơ.
2. Chi hội phó: - NS  Nguyễn Dũng - Cơ quan Thường trú Đài TNVN đóng tại Cần Thơ.
& NS  Nguyễn Văn Hay (Nguyễn Hay) - Trường Cao đẳng VHNT Cần Thơ.

Ngành: Sáng tác (18 người), Lý luận (01 người), Biểu diễn (06 người)
Tổng số: 25 Hội viên

TT

Họ

Tên

Năm sinh

ĐV

Nữ

Ngành

Năm vào hội

Cơ quan - đơn vị

Tỉnh,
Thành

1

Việt
Phạm Việt Ấn

Ấn

1956

 

 

ST

2010

Chi hội

Cần Thơ

2

Trần Minh
Minh Chí

Chí

1973

ĐV

 

ST

2017

Chi hội

Cần Thơ

3

Bùi Văn
Minh Cưng

Cưng

1957

ĐV

 

ST

2014

Chi hội

Cần Thơ

4

Võ Thị Mỹ

Dung

1962

 

Nữ

BD

2009

Chi hội

Cần Thơ

5

Nguyễn

Dũng

1958

ĐV

 

ST

2002

Chi hội

Cần Thơ

6

Quang Thanh

Giang

1977

 

 

ST

2015

Chi hội

Cần Thơ

7

Nguyễn Văn
Nguyễn Hay

Hay

1960

 

 

ST

2004

Chi hội

Cần Thơ

8

Dương Kỳ

Hiệp

1955

ĐV

 

ST

2012

Chi hội

Cần Thơ

9

Vũ Thị

Hoa

1959

 

Nữ

LL

2008

Chi hội

Cần Thơ

10

Hồ Văn
Hồ Hoàng

Hoàng

1954

ĐV

 

ST

2002

Chi hội

Cần Thơ

11

Mai Ngọc
(NSƯT)

Hùng

1961

ĐV

 

ST

2007

Chi hội

Cần Thơ

12

Nguyễn Thế

Hưng

1942

 

 

ST

2001

Chi hội

Cần Thơ

13

Nguyễn Thành

Kiên

1955

ĐV

 

ST

2021

Chi hội

Cần Thơ

14

Nguyễn Tuấn

Khanh

1972

 

 

ST

2009

Chi hội

Cần Thơ

15

Đinh Mê
Mê Linh

Linh

1979

 

Nữ

BD

2015

Chi hội

Cần Thơ

16

Ngô Đắc
Đắc Lợi

Lợi

1954

 

 

ST

2008

Chi hội

Cần Thơ

17

Nguyễn Thế
Thế Long

Long

1968

 

 

ST

1964

Chi hội

Cần Thơ

18

Lê Công
Lê Nghiệp

Nghiệp

1947

 

 

ST

2001

Chi hội

Cần Thơ

19

Trần Hoàng
Hoàng Nghiệp

Nghiệp

1947

 

 

BD

2017

Chi hội

Cần Thơ

20

Nguyễn Văn
Ấn Thu

Thuấn

1958

 

 

ST

2021

Chi hội

Cần Thơ

21

Thạch Minh
Sô Phol

Thuận

1964

 

 

ST

2014

Chi hội

Cần Thơ

22

Lê Thị Thanh

Thúy

1973

ĐV

 

BD

2017

Chi hội

Cần Thơ

23

Nguyễn Duy

Tiến

1943

ĐV

 

ST

2001

Chi hội

Cần Thơ

24

Lâm Hoàng
Tuấn Anh
(NSƯT)

Tuấn

1960

 

 

BD

2004

Chi hội

Cần Thơ

25

Nguyễn Thị Kim

Vỹ

1973

ĐV

Nữ

BD

2011

Chi hội

Cần Thơ

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.