You are here

Chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan

Ngày 11.4 tại Hà Nội, Cục Bản quyền tác giả phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) tổ chức hội thảo về Hiệp ước của WIPO về quyền tác giả; Hiệp ước của WIPO về cuộc biểu diễn và bản ghi âm; Hiệp ước Bắc Kinh về cuộc biểu diễn nghe nhìn.

Tại Hội thảo các Hiệp ước của WIPO về quyền tác giả (WCT), Hiệp ước của WIPO về cuộc biểu diễn và bản ghi âm (WPPT), Hiệp ước Bắc Kinh về cuộc biểu diễn nghe nhìn (BTAP), các đại biểu đã nghe và thảo luận về tổng quan về hệ thống pháp luật quốc tế và sự phát triển công nghệ: các Hiệp ước của WIPO về quyền tác giả, quyền liên quan; các quy định pháp luật quốc tế và quốc gia về quyền của người biểu diễn; vai trò của nhà sản xuất bản ghi âm và các quy định pháp luật quốc tế và quốc gia về quyền của nhà sản xuất bản ghi âm và hệ thống pháp luật, quản lý và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan ở Việt Nam. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đưua ra nhiều ý kiến trao đổi, nhằm chia sẻ kinh nghiệm với các chuyên gia WIPO để đưa ra các khuyến nghị về mặt cơ chế, chính sách, hoàn thiện pháp luật. Qua đó góp phần thực thi có hiệu quả pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trong thời gian tới.

Ông Bùi Nguyên Hùng, Cục trưởng Cục bản quyền, chủ trù hội nghị

Chủ trì hội thảo, ông Bùi Nguyên Hùng, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả nhấn mạnh: Hệ thống các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam đã đáp ứng công tác bảo hộ và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan tại quốc gia và hội nhập quốc tế. Các cam kết tham gia WTO của Việt Nam, các điều ước quốc tế đang có hiệu lực tại Việt Nam đã và đang từng bước được thực hiện có kết quả, bảo vệ được quyền lợi của công dân và thực hiện nghĩa vụ pháp lý khi sử dụng tác phẩm của công dân, pháp nhân các nước thành viên.

Hội nghị cũng là dịp để các cơ quan quản lý, thực thi quyền tác giả, quyền liên quan; các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan của Việt Nam; các doanh nghiệp, cá nhân khai thác và sử dụng các tác phẩm; các nhà xuất bản, thư viện; các tổ chức xã hội nghề nghiệp; các văn phòng luật sư về quyền tác giả, quyền liên quan... học hỏi kinh nghiệm, trao đổi kiến thức với các chuyên gia quốc tế. Đồng thời, đánh giá tác động về mặt kinh tế, văn hóa, xã hội để có thể hoàn thiện hồ sơ gia nhập Hiệp ước về quyền tác giả của WIPO (WCT) và Hiệp ước về cuộc biểu diễn và bản ghi âm của WIPO (WPPT).

Diễn giả Candy Lam, Cố vấn và Quyền Giám đốc Khu vực của IFPI

Chuyên gia Alvaro Hernandez-Pinzón thông tin về các quy định pháp luật quốc tế và quốc gia về quyền của người biểu diễn

ĐĂNG BÌNH LUẬN