You are here

Tổ chức Đại hội cơ sở tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X. Đại hội cơ sở đầu tiên tại Chi hội Hà Tĩnh

Tác giả: 
Thanh Nhã

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Nhạc sĩ Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 26 tháng 6 năm 2020, tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Tính đến tháng 2/2020, Hội Nhạc sĩ Việt Nam có 1.464 hội viên các chuyên ngành (Sáng tác: 823 hội viên; Biểu diễn: 397 hội viên; Nghiên cứu lý luận: 114 hội viên; Đào tạo: 130 hội viên) với 52 Chi hội, 9 Đoàn nhạc sĩ (thuộc các cơ quan quản lý văn hóa, các đơn vị nghệ thuật, các học viện âm nhạc, viện nghiên cứu, các trường đào tạo Văn hóa nghệ thuật, các đài phát thanh truyền hình và các đơn vị lẻ).

Thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương; Hướng dẫn số 87-HD/BTGTW ngày 25/3/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW của Ban Bí thư về Đại hội các Hội Văn học nghệ thuật và Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, để tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa X (nhiệm kỳ 2020 - 2025), Ban tổ chức Đại hội Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tiến hành Đại hội cơ sở các chi hội và các khu vực vùng miền từ đầu tháng 2 năm 2020.

Tham dự các Đại hội cơ sở có các Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhạc sĩ Việt Nam, các Ủy viên Ban chấp hành Hội, các Ủy viên Ban Kiểm tra phụ trách các khu vực vùng miền, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, Sở Văn hóa Thể thao, Hội Văn học Nghệ thuật các địa phương, các thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Đại hội, các phóng viên báo, đài tại địa phương...

Nội dung: nhằm tổng kết, đánh giá công tác hoạt động Hội khóa IX, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Phương hướng hoạt động của Hội khóa X (nhiệm kỳ 2020 – 2025); lấy ý kiến bổ sung dự thảo Điều lệ Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa X; bỏ phiếu giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành và tín nhiệm Chủ tịch Hội; bầu Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X.

Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa, nghề nghiệp quan trọng, phân tích, đánh giá thực trạng tình hình sáng tác, lý luận phê bình, quảng bá những sáng tạo âm nhạc; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhạc sĩ các vùng miền cả nước; khẳng định khuynh hướng sáng tác lành mạnh, chủ đạo; khuyến khích tìm tòi giá trị văn hóa âm nhạc tốt đẹp của dân tộc, thể hiện sâu sắc cốt cách, tâm hồn Việt Nam trong sự phát triển chung của đất nước. Trên cơ sở đánh giá ưu điểm đã đạt được và những yếu kém cần khắc phục, rút ra bài học kinh nghiệm một nhiệm kỳ hoạt động.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Trách nhiệm", Đại hội phát huy trí tuệ, trách nhiệm, tâm huyết của tập thể hội viên, của toàn thể các đại biểu tham dự Đại hội, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp nhằm thúc đẩy các hoạt động sáng tác, biểu diễn, nghiên cứu, lý luận phê bình âm nhạc, góp phần đưa sự nghiệp âm nhạc Việt Nam phát triển lên một bước mới.

Các Chi hội, các Đoàn Nhạc sĩ Việt Nam ở các khu vực đã chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức Đại hội, tuân thủ quy trình và nguyên tắc tổ chức Đại hội cơ sở theo Hướng dẫn tổ chức Đại hội cơ sở của Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đại hội cơ sở Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh

Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa X (nhiệm kỳ 2020- 2025), ngày 11 tháng 2 năm 2020, tại thành phố Hà Tĩnh, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tổ chức Đại hội cơ sở Chi hội  Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh. Đây là Đại hội cơ sở đầu tiên trong cả nước.

Tới dự có: ông Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh; ông Trần Mạnh Hùng – Trưởng phòng Văn hóa Ban Tuyên giáo; ông Nguyễn Cảnh Thụy – Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; ông Phan Trung Hiếu – Chủ tịch Liên hiệp Hội Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh; lãnh đạo Phòng PA 03 Công an tỉnh Hà Tĩnh; các hội viên trong Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh.

Về phía Hội Nhạc sĩ Việt Nam có PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Hội; Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh – Phó Chủ tịch Thường trực Hội; nhạc sĩ Đinh Công Thuận – Chánh Văn phòng Hội; các thành viên Ban tổ chức Đại hội...

Đại hội đã tiến hành các nội dung: Thông qua chương trình Đại hội; trình bày dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành khóa IX về tổng kết công tác khóa IX (nhiệm kỳ 2015 – 2020) và phương phướng nhiệm vụ công tác khóa X (2020 – 2025); thảo luận, góp ý vào các văn kiện Đại hội; bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm lãnh đạo chủ chốt của Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa X; bầu đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam lần thứ X.

PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân phát biểu định hướng Đại hội, ghi nhận những đóng góp của các nhạc sĩ Chi hội Hà Tĩnh trong thời gian qua và trách nhiệm của các nhạc sĩ trong thời gian tới.

Kết quả, Đại hội đã thành công tốt đẹp và bầu ra được 4 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc là các nhạc sĩ: Nguyễn Ngọc Thịnh, Nguyễn Sỹ Chinh, Đào Quốc Việt, Trịnh Ngọc Châu, và 1 đại biểu dự bị là nhạc sĩ Trần Nguyên Phú.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

ĐĂNG BÌNH LUẬN