Chùm ảnh đại hội cơ sở khối quản lý văn hóa, nghiên cứu lý luận, giáo dục đào tạo

Tác giả: 
Nguyễn Thị Minh Châu

Đại hội cơ sở Hội Nhạc sĩ Việt Nam khối quản lý văn hóa, nghiên cứu lý luận, giáo dục đào tạo đã diễn ra sáng 10-6-2020 tại Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Hà Nội.

Sau đây là một số hình ảnh trong đại hội.

 

ĐĂNG BÌNH LUẬN

9 + 11 =