Chùm ảnh đội kèn Trại Đáy

Phong trào văn nghệ xã Hải Minh huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định phát triển khá mạnh với đội kèn Trại Đáy gồm 1000 người.

Photo: Trần Công Thủy

ĐĂNG BÌNH LUẬN

7 + 9 =