You are here

Công nghệ Sản xuất âm nhạc (Phần 2)

Tác giả: 
Nguyễn Tiến Mạnh - dẫn chương trình

Thưa quý vị và các bạn!

Phần 1 chương trình lần trước với chủ đề “Công nghệ Sản xuất âm nhạc” đã đề cập tới khái niệm: Thế nào là Công nghệ sản xuất âm nhạc? Thế nào là Nhà sản xuất âm nhạc? Công nghệ sản xuất và Nhà sản xuất âm nhạc có mối liên hệ gì?...

(Ảnh minh họa - Nguồn Internet)

Phần 2 chương trình hôm nay tiếp nối chủ đề “Công nghệ Sản xuất âm nhạc” mời quý vị sẽ cùng nghe những ý kiến của một số nhạc sĩ và nhà báo về Vai trò của Công nghệ sản xuất âm nhạc và Nhà sản xuất âm nhạc có ảnh hưởng gì đối với những sản phẩm âm nhạc và thị hiếu thẩm mỹ của công chúng, đặc biệt là công chúng trẻ trong đời sống hiện nay.

Xin giới thiệu các vị khách mời:
1. NS Minh Châu
2. NS Nguyễn Hà
3. NS Trần Đinh Lăng
4. Nhà báo: Minh Đức

Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe!

(Nguồn: Bàn tròn Âm nhạc – Đài TNVN)

ĐĂNG BÌNH LUẬN