You are here

Cuộc thi sáng tác chào mừng kỷ niệm 120 năm đô thị Vĩnh Yên

Thực hiện Thông báo kết luận số 331-TB/TU ngày 15/10/2018 của Thường trực Thành ủy, phiên họp ngày 12/10/2018 về việc đồng ý chủ trương tổ chức các hoạt động chào mừng 120 năm đô thị Vĩnh Yên;

Nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, đặc biệt là vị thế của đô thị Vĩnh Yên trong chặng đường phát triển; đồng thời quảng bá những thành tựu của thành phố trong công cuộc đổi mới, hội nhập, phát triển, UBND thành phố Vĩnh Yên phối hợp với Hội VHNT tổ chức cuộc thi sáng tác thơ, bút ký, ca khúc và ảnh nghệ thuật theo chủ đề “Vĩnh Yên 120 năm - Hội nhập, thân thiện và phát triển” với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cuộc thi nhằm vận động các văn nghệ sĩ chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, mọi công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc trong nước, nước ngoài sáng tác các tác phẩm (thơ, bút ký, ca khúc, ảnh nghệ thuật,) về thành phố Vĩnh Yên để phục vụ cuộc sống và các sự kiện của thành phố. Đồng thời tuyển chọn những sáng tác mới phản ánh trung thực, hấp dẫn, có chất lượng tôn vinh những giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, ca ngợi hình ảnh, vai trò của vùng đất và con người Vĩnh Yên trong thời kỳ đổi mới. Tạo nguồn các tác phẩm văn học nghệ thuật mới, có chất lượng để phục vụ các chương trình nghệ thuật, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân thành phố Vĩnh Yên.

- Là dịp để các tầng lớp nhân dân, các văn nghệ sĩ, các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, cán bộ, đảng viên, hội viên các cấp nhiệt tình tham gia sáng tác; Khuyến khích, tôn vinh tác giả sáng tác các tác phẩm mới, có tính phát hiện vẻ đẹp, sự độc đáo, về phong cảnh, văn hóa truyền thống, con người Vĩnh Yên, tạo sự hấp dẫn, khơi gợi, mong muốn được trải nghiệm, khám phá đối với du khách trong nước và quốc tế, từ đó nâng cao vị thế của đô thị Vĩnh Yên trong chặng đường phát triển mới.

- Đây là một hoạt động thiết thực của thành phố Vĩnh Yên chào mừng kỷ niệm 120 năm đô thị Vĩnh Yên (29/12/1899 - 29/12/2019) và phấn đấu hoàn thành các tiêu chí để Vĩnh Yên sớm được công nhận Đô thị loại I.

2. Yêu cầu

- Các cá nhân tham gia cuộc thi bám sát nội dung, chủ đề cuộc thi sáng tác thơ, ca khúc và ảnh nghệ thuật, văn xuôi; chấp hành nghiêm quy định của Ban Tổ chức.

- Cuộc thi phải được tổ chức, triển khai sâu rộng, đảm bảo tính nghiêm túc, tiết kiệm, hiệu quả, thu hút được đông đảo các văn nghệ sĩ, các tầng lớp nhân dân tham gia.

II. NỘI DUNG, THỂ LỆ, THỜI GIAN TRIỂN KHAI

1. Tên gọi cuộc thi

Cuộc thi sáng tác thơ, bút ký, ca khúc và ảnh nghệ thuật theo chủ đề “Vĩnh Yên 120 năm - Hội nhập, thân thiện và phát triển”

2. Đối tượng tham gia

Các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, nghệ sĩ nhiếp ảnh, tác giả sáng tác chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, mọi công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động trong và ngoài nước; người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động tại Việt Nam.

3. Nội dung

Ca ngợi đất và người Vĩnh Yên trong mối quan hệ máu thịt nối liền quá khứ, hiện tại, hướng tới tương lai xây dựng đô thị Vĩnh Yên phát triển bền vững, văn minh, hiện đại;  nêu bật được những thành tựu to lớn mà Đảng bộ và nhân dân thành phố Vĩnh Yên đạt được trong thời gian qua trên các lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, các tiềm năng, thế mạnh, phong trào chung của thành phố; khai thác những nét đặc trưng văn hóa, thiên nhiên, con người…

Phản ánh vẻ đẹp quê hương, cuộc sống, con người Vĩnh Yên hôm nay; những nét đặc sắc của các di sản văn hoá, di tích lịch sử, lễ hội, các làng nghề truyền thống, ẩm thực, các loại hình văn hoá, văn nghệ dân gian, phong tục, tập quán...  của thành phố Vĩnh Yên,

Khuyến khích các sáng tác có nhiều sáng tạo, tìm tòi về chất liệu, hình thức, cấu trúc âm nhạc...; về giai điệu, ca từ, phương thức thể hiện; về các đề tài mà xã hội quan tâm như bảo tồn văn hóa địa phương, bảo vệ môi trường, tinh thần đoàn kết, xu hướng hội nhập và phát triển.

4. Thể lệ

a. Đối với tác phẩm thơ và ký

- Mỗi tác giả gửi không quá 3 tác phẩm dự thi (Thành viên Ban tổ chức, Hội đồng thẩm định tác phẩm, Ban Giám khảo không tham gia dự thi).

- Thơ: Thơ trữ tình (Không nhận trường ca, thơ Đường luật, kịch thơ, truyện thơ, thơ phóng tác, thơ trào phúng).

- Bút ký: Ký báo chí, ký văn học.

b. Sáng tác ca khúc

- Là các ca khúc phổ thông (không nhận các bản hợp xướng, giao hưởng, nhạc kịch...)

- Mỗi tác giả được gửi tối đa 03 tác phẩm tham dự cuộc thi (Thành viên Ban tổ chức, Hội đồng thẩm định tác phẩm, Ban Giám khảo không tham gia dự thi).

b. Đối với tác phẩm ảnh nghệ thuật

- Ảnh dự thi phải được chụp trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên.

- Ảnh dự thi là ảnh màu hoặc ảnh đen trắng (không chấp nhận file scan hoặc chụp lại từ ảnh giấy)

- Ảnh dự thi là ảnh đơn (không chấp nhận ảnh bộ).

- Số lượng ảnh dự thi: Không hạn chế.

- Không ghi họ tên, bút danh trên tác phẩm mà ghi rõ (chú thích) nội dung hoặc chủ đề bức ảnh gửi dự thi. Ban Tổ chức sẽ thực hiện mã số tác phẩm dự thi trước khi giao cho Ban Giám khảo chấm.

- Ảnh dự thi không ép plastic, không dán lên bìa cứng; chấp nhận các tác phẩm được xử lý bởi các thủ pháp kỹ thuật, nhưng không được chắp ghép làm sai lệch hiện thực. Ban tổ chức sẽ yêu cầu tác giả gửi file gốc để kiểm tra khi cần thiết.

5. Yêu cầu chung đối với các tác phẩm dự thi

- Các tác phẩm dự thi phải là sáng tác của chính tác giả, chưa tham dự hoặc công bố ở các cuộc thi khác, không có tranh chấp bản quyền tác giả, không trái với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan, các tác phẩm tham gia dự thi sai quy định và những hư hỏng, thất lạc trong quá trình vận chuyển đến Ban Tổ chức.

- Tác phẩm thơ, bút ký phải được đánh máy, in trên giấy khổ A4, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14. Tác phẩm trình bày sạch đẹp, không được tẩy xóa. Đối với tác phẩm âm nhạc khuyến khích gửi kèm theo đĩa CD đã thu thanh ca khúc. Tác giả không ghi họ, tên khai sinh, bút danh, trong tác phẩm đĩa CD.

- Tác phẩm nhiếp ảnh: File ảnh có chất lượng tương ứng với ảnh dự thi, kích thước chiều dài nhất từ 45cm trở lên, độ phân giải 300 dpi, dung lượng tối thiểu là 5Mb; Đặt tên file ảnh theo mẫu: Họ và tên tác giả, ký hiệu file. Mỗi tác phẩm ảnh cần kèm theo chú thích ghi rõ tên gọi của tác phẩm và địa điểm chụp.

- Ban tổ chức sẽ chấm các tác phẩm nhiếp ảnh trên file ảnh ở vòng sơ khảo. Khi tác phẩm lọt vào vòng trong, tác giả cần in ảnh giấy để gửi Ban tổ chức thẩm định và chấm giải ở vòng tiếp theo.

- Các tác giả tham gia cuộc thi cần ghi đầy đủ thông tin vào phiếu đăng ký tham dự gồm: Họ tên tác giả, nghệ danh (nếu có), ngày, tháng, năm sinh, quê quán, nơi thường trú; địa chỉ liên hệ; số điện thoại liên lạc; tên tác phẩm, tên tác giả và đồng tác giả. Mẫu phiếu đăng ký dự thi được đăng tải tại địa chỉ: vinhyen.vinhphuc.gov.vn

6. Thời gian, nhận tác phẩm dự thi

a. Tác phẩm thơ, ký, ca khúc: Từ ngày 25/11/2018 đến hết ngày 30/7/2019 (tính theo dấu bưu điện trên bì thư).

b. Tác phẩm nhiếp ảnh: Từ ngày 25/11/2018 đến hết ngày 30/7/2019 (tính theo dấu bưu điện).

7. Địa điểm nhận tác phẩm dự thi

Các tác phẩm dự thi xin gửi trực tiếp về địa chỉ:

- Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Vĩnh Yên - Số 9, đường Lê Lợi, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc;

 Điện thoại: 02113. 595 686, hoặc địa chỉ email: vhttvinhyen@gmail.com

- Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Phúc - Phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113. 656 822 hoặc email: vannghevinhphuc@gmail.com

(Ngoài bì thư và trong email ghi rõ: “Tác phẩm gửi tham dự cuộc thi sáng tác tác thơ, bút ký, ca khúc, ảnh nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 120 năm đô thị Vĩnh Yên” cùng họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email của tác giả)

7. Về sử dụng tác phẩm

- Ban tổ chức sử dụng tất cả các tác phẩm tham dự cuộc thi để phục vụ công tác tổ chức cuộc thi. Những tác phẩm đạt giải được Ban Tổ chức sử dụng phục vụ các hoạt động tuyên truyền mà không phải trả bản quyền tác phẩm. Những tác phẩm không đạt giải, Ban Tổ chức không trả lại tác giả. Trường hợp Ban tổ chức sử dụng các tác phẩm không đạt giải các tác giả sẽ được hưởng chế độ nhuận bút theo quy định hiện hành.

- Các tác phẩm nhiếp ảnh đạt giải sẽ được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, Bản tin thành phố, các trang Thông tin điện tử, các ấn phẩm du lịch, các triển lãm trong nước, quốc tế (Ban Tổ chức cuộc thi không phải trả nhuận ảnh) và được Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam bảo trợ.

- Đối với tác giả có tác phẩm đạt giải thưởng: Được Ban Tổ chức trao Giấy chứng nhận và giải thưởng bằng tiền mặt theo Thể lệ cuộc thi.

- Những tác phẩm có giá trị, đạt giải sẽ được lưu giữ, biên soạn, tập hợp, xuất bản, lưu hành rộng rãi; là phương tiện đắc lực tuyên truyền những giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, đặc biệt là vị thế của đô thị Vĩnh Yên trên hành trình hội nhập và phát triển; biểu dương đóng góp to lớn của những người con Vĩnh Yên trong giai đoạn phát triển mới, đồng thời làm quà tặng tại Lễ kỷ niệm 120 năm đô thị Vĩnh Yên.

- Ban Tổ chức lựa chọn các tác phẩm thơ hay, ảnh đẹp để trưng bày và  thể hiện vào Ngày Thơ Việt Nam (ngày Rằm tháng Giêng, năm Kỷ Hợi 2019).

8. Cơ cấu giải thưởng

a. Sáng tác thơ, bút ký

Cơ cấu các giải thưởng của cuộc thi bao gồm:

- 02 Giải A; trị giá 10.000.000đ/giải;

- 02 Giải B; trị giá 7.000.000đ/giải;

- 06 Giải C; trị giá 3.000.000đ/giải;

- 06 Giải Khuyến khích; trị giá 1.000.000đ/giải;

b. Sáng tác ca khúc

- 01 giải đặc biệt, trị giá 30.000.000đ

- 01 Giải A; trị giá 20.000.000đ/giải

- 02 Giải B; trị giá 10.000.000đ/giải;

- 03 Giải C; trị giá 5.000.000đ/giải;

c. Sáng tác ảnh nghệ thuật

- 01 Giải Nhất; trị giá 10.000.000đ/giải;

- 02 Giải Nhì; trị giá 7.000.000đ/giải;

- 03 Giải Ba; trị giá 3.000.000đ/giải;

- 05 Giải Khuyến khích; trị giá 1.000.000đ/giải;

9. Công bố và trao giải

- Ban Tổ chức cuộc thi sẽ mời các nhà thơ, nhà văn, nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà phê bình văn học, có chuyên môn, uy tín để thẩm định, chấm giải.

- Thời gian trao Giải thưởng vào dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh mùng 02/9/2019, sau khi có quyết định của UBND thành phố chuẩn y kết quả của Hội đồng giám khảo, đồng thời báo cáo công diễn tại dịp kỷ niệm 120 năm đô thị Vĩnh Yên (tháng 12/2019).

10. Về kinh phí

Kinh phí tổ chức cuộc thi được trích từ ngân sách thành phố, trong mục phát triển văn hóa, xã hội. Sử dụng đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân thành phố  Vĩnh Yên

- Phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh xây dựng Kế hoạch, gửi Kế hoạch cuộc thi tới Hội Nhà văn, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, các Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh, thành phố trong cả nước; đăng tải, tuyên truyền về cuộc thi sáng tác trên Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc,  website: hoivhntvinhphuc.org.vn, cổng thông tin điện tử thành phố Vĩnh Yên.

- Giao Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chủ trì, tham mưu thành lập Ban Tổ chức, Ban biên tập, Ban giám khảo, Tổ thư ký và triển khai các nội dung liên quan.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa, Trung tâm VH-TT-TT thành phố tổ chức tuyên truyền cuộc thi sáng tác thơ, ca khúc và ảnh nghệ thuật về thành phố Vĩnh Yên trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tác giả, các nhạc sĩ biết và gửi tác phẩm tham gia.

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, ngành giáo dục và đào tạo, tổ chức tuyên truyền đến cán bộ giáo viên và học sinh trong và ngoài thành phố về cuộc thi.

- Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định kinh phí thực hiện cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật về thành phố Vĩnh Yên trình Thường trực Thành ủy  thành phố xem xét, quyết định.

- Tổ chức lễ phát động, lễ trao giải đợt sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật; phối hợp tổ chức Ngày thơ Việt nam năm 2019.

- Chỉ đạo các phòng, ban tổ chức công tác đón tiếp các thành viên Ban giám khảo.

2. Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Phúc

- Triển khai Kế hoạch đến hội viên của Hội và các Hội Văn học Nghệ thuật của các tỉnh, thành trên cả nước; động viên, khuyến khích hội viên, văn nghệ sĩ, cộng tác viên tích cực hưởng ứng để cuộc thi đạt kết quả tốt nhất .

- Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc chọn lựa, biên tập, đăng tải các tác phẩm dự thi.

- Tiếp nhận các tác phẩm dự thi, tham gia Ban Tổ chức; mời các các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, nghệ sĩ có tài năng, uy tín của Trung ương tham gia Ban Giám khảo cuộc thi; lựa chọn các tác phẩm thơ hay, ảnh đẹp về Vĩnh Yên để trưng bày và thể hiện trong Ngày thơ Việt Nam năm 2019 dự kiến tổ chức tại thành phố Vĩnh Yên. 

3. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy

- Chủ trì, phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh chịu trách nhiệm thẩm định nội dung tư tưởng các tác phẩm tham dự cuộc thi.

- Tăng cường công tác tham mưu với Thành ủy trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo ban tuyên giáo, tuyên huấn các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc, tuyên truyền sâu rộng về cuộc thi tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thành phố; vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, tham gia cuộc thi.

- Thực hiện các công tác liên quan, đảm bảo cuộc thi diễn ra nghiêm túc, khách quan, thành công tốt đẹp.

Chào mừng kỷ niệm 120 năm đô thị Vĩnh Yên, UBND thành phố Vĩnh Yên triển khai cuộc thi sáng tác thơ, bút ký, ca khúc, ảnh nghệ thuật. Rất mong nhận được, sự hưởng ứng nhiệt tình của các văn nghệ sĩ, các tác giả, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh để cuộc thi thành công tốt đẹp.

UBND thành phố đề nghị các đơn vị liên quan được giao tại Kế hoạch này khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, có điều gì vướng mắc kịp thời phản ánh về UBND thành phố (qua phòng Văn hóa và Thông tin) để xem xét, giải quyết.

 

Vĩnh Yên, ngày 11 tháng 01 năm 2019

BAN TỔ CHỨC

 

 

 

ĐĂNG BÌNH LUẬN