Đêm nhạc Doãn Nho: Dưới lá quân kỳ: chùm ảnh 6

Photo: Nguyễn Thị Minh Châu

ĐĂNG BÌNH LUẬN

14 + 3 =