Đêm nhạc Doãn Nho: Dưới lá quân kỳ: chùm ảnh 7

Photo: Nguyễn Thị Minh Châu

ĐĂNG BÌNH LUẬN

9 + 0 =