You are here

ĐIỆN CHIA BUỒN

Kính gửi: Gia đình GS.TS, nhạc sĩ Nguyễn Văn Nam

Được tin GS.TS, nhạc sĩ Nguyễn Văn Nam từ trần, thay mặt Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam, tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình nhạc sĩ, tới Quý cơ quan, Ban, Ngành, Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà GS.TS, nhạc sĩ Nguyễn Văn Nam đã suốt đời cống hiến vì sự nghiệp giảng dạy các thế hệ học sinh, sinh viên, vì sự phát triển của nền Âm nhạc Cách mạng Việt Nam.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Nam là tác giả của nhiều tác phẩm âm nhạc thể loại lớn, với chủ đề về Quê hương, Đất nước, Cách mạng, truyền thống Dân tộc. Trong đó nổi bật là 9 Giao hưởng, nhiều bản Hợp xướng, nhiều tác phẩm thính phòng…

Ông còn là một nhà sư phạm mẫu mực, suốt đời truyền dạy cho các thế hệ học sinh thân yêu.

Trong sự nghiệp của mình, nhạc sĩ Nguyễn Văn Nam đã được trao tặng nhiều giải thưởng cao quý. Ngày 8 tháng 2 năm 2007 ông được Chủ tịch nước trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật.

Công lao và tác phẩm của nhạc sĩ sẽ mãi ghi sâu trong tâm trí đồng nghiệp và công chúng yêu nhạc. Đức độ và tấm gương sáng về lao động nghệ thuật của nhạc sĩ sẽ mãi là bài học sâu sắc cho các thế hệ văn nghệ sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng của Đảng.

Sự nghiệp và tên tuổi của GS.TS, nhạc sĩ Nguyễn Văn Nam mãi được nhân dân nhớ thương – Đất nước ghi công!

 

     
 
 
 
PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân
Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam
Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương
Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam

ĐĂNG BÌNH LUẬN