You are here

Festival Âm nhạc mới Á - Âu 2018: Chương trình Hòa nhạc Giao hưởng tại Lễ Khai mạc 24-11

 19 giờ 30 phút ngày 24/11/2018, Nhà hát Lớn Hà Nội

PHẦN I
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nhạc trưởng: Tetsuji Honna (Nhật Bản)
Biểu diễn:       Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam

Nhạc trưởng Tetsuji Honna (Nhật Bản) 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Rashid Kalimullin (Nga)
“Diptych” cho Dàn nhạc Giao hưởng

Tác giả Rashid Kalimullin (Tatarsatan) 

 
2. Werner Heinrich Schmitt (Đức)
“The End of an Odyssey” cho Dàn nhạc Giao hưởng

Tác giả W.H. Schmitt Portrait (Germany)
 
3. Zhong Juncheng (Trung Quốc)
“Chen III 尘” cho đàn tranh và Dàn nhạc Giao hưởng
Wang Liping (Chinese) | Đàn Tranh

Tác giả Zhong juncheng (China)
 
4. Marie Jocelyn U. Marfil (Philippines)
Pyagsawitan “Wedding and Harvest” cho Dàn nhạc Giao hưởng

Tác giả Marie Jocelyn Marfil (Philippines)
 
5. Trọng Đài (Việt Nam)
“Tây Bắc” cho Dàn nhạc giao hưởng

Tác giả Nguyễn Trọng Đài (Vietnam)
 
6. Artyk Toxanbayev (Kazakhstan)
“Qaytarma'' cho Dàn nhạc Giao hưởng

Tác giả Artyk Toxanbayev (Kazakhstan)
 
PHẦN II
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nhạc trưởng:   Zoe Zeniodi (Hy Lạp)
Biểu diễn:        Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam
Tốp múa dân tộc “Sư tử” - Trung tâm phát triển Âm nhạc Việt Nam

Nhạc trưởng Zoe Zeniodi (Greek) 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Muratbek Begaliyev (Kyrgyzstan)
“Festive Overture”cho Dàn nhạc Giao hưởng lớn

Tác giả Begaliev Muratbek (Kyrgyzstan)
 
2. Faradjev Sardar (Azerbaijan)
“Turk's holiday” cho Dàn nhạc Giao hưởng

Tác giả Sardar Faradjiev (Azerbaijani)
 
3. Vytautas Germanavicius (Litva)
“Trilogy of Horizontal Drift” cho Violin và Dàn nhạc
Ingrida Armonaitė (Litva) | Violin

Tác giả Vytautas Germanavicius (Luthuania)

 
4. Deqing Wen (Thụy Sĩ)
“Love Song and River Chant” phiên bản cho Dàn nhạc

Tác giả Deqing Wen (China)

5. Đỗ Hồng Quân (Việt Nam)
Concerto cho Piano và Dàn nhạc “Trống hội”
Hiroko Niimi-Feygin (Nhật Bản) | Piano

 

Tác giả Đỗ Hồng Quân (Vietnam)

Nghệ sĩ piano Hiroko Niimi - Feygin (Japan)

ĐĂNG BÌNH LUẬN