You are here

Giải thưởng Âm nhạc về đề tài Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng

Tác giả: 
Thanh Nhã

Giải thưởng Âm nhạc về đề tài Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng 05 năm (2014 - 2019) của Bộ quốc phòng được tổ chức xét và trao giải thưởng văn học nghệ thuật, báo chí về đề tài Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tổng kết, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, chất lượng, hiệu quả hoạt động sáng tác, quảng bá; thẩm định, lựa chọn các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí xuất sắc về đề tài Lực lượng vũ trang và Chiến tranh cách mạng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, qua đó động viên các tập thể, cá nhân, các văn nghệ sĩ trong và ngoài quân đội tiếp tục phát huy tài năng sáng tạo ra nhiều tác phẩm đạt chất lượng tốt phục vụ bộ đội và quần chúng nhân dân.

 Đối tượng tham dự xét giải thưởng bao gồm trong và ngoài quân đội: các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về đề tài Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng (từ tháng 12 năm 2014 đến ngày 30 tháng 8 năm 2019); các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo và tổ chức hoạt động sáng tác, quảng bá văn học nghệ thuật, báo chí về đề tài Lực lượng vũ trang và Chiến tranh cách mạng (2014 - 2019), gồm 8 chuyên ngành: văn học, âm nhạc, múa, sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật và báo chí.

Việc xét thẩm định các tác phẩm dựa trên 2 tiêu chí: chất lượng chuyên môn và hiệu quả xã hội của tác phẩm. Hình tượng trung tâm của các tác phẩm tham gia xét thưởng hướng về Bộ đội Cụ Hồ trong chiến đấu và mọi lĩnh vực đời sống. Tác phẩm chuyên ngành Âm nhạc dự giải phải đăng ký theo mẫu quy định của Hội đồng xét giải chuyên ngành Âm nhạc. Trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội là cơ quan thường trực của chuyên ngành Âm nhạc, tiếp nhận và thành lập hội đồng cấp ngành để chọn lựa những tác phẩm tốt báo cáo, đề nghị lên hội đồng cấp Bộ Quốc phòng xét giải thưởng. 

Đối với các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí xuất sắc sẽ được nhận các giải A, B, C và Khuyến khích do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng; đối với các cá nhân và tập thể có đóng góp xuất sắc sẽ được nhận bằng khen do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng.

Thời gian nhận tác phẩm từ ngày có thông báo cho đến hết ngày 30/8/2019.

Lễ trao giải sẽ được tổ chức tại 2 khu vực: Phía Bắc (tại Hà Nội) dự kiến vào ngày 29/11/2019 tại Nhà hát Quân đội và khu vực phía Nam (tại thành phố Hồ Chí Minh) dự kiến vào ngày 6/12/2019 tại Nhà hát Quân đội phía Nam.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

QUY CHẾ
Xét, trao giải thưởng Âm nhạc về đề tài Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng 05 năm (2014-2019) của Bộ Quốc phòng.

I. NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

1. Tên gọi: Giải thưởng của Bộ Quốc phòng trao cho các tác phẩm Âm nhạc 05 năm (2014 - 2019) được gọi là “Giải thưởng Văn học nghệ thuật, báo chí Bộ Quốc phòng - Loại hình Âm nhạc”.

2. Đối tượng xét giải thưởng và khen thưởng

- Các tác phẩm âm nhạc thuộc thể loại thanh nhạc, khí nhạc về đề tài Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng được công diễn, phát hành trên băng đĩa, trên sóng phát thanh, truyền hình lần đầu từ 12/2014 đến 30/8/2019.

  • Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo và tổ chức hoạt động sáng tác, quảng bá văn học nghệ thuật, báo chí về đề tài Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng 05 năm (2014 -2019).

3. Phạm vi: Trong toàn quân, toàn quốc

4. Cơ cấu và giá trị giải thưởng

- Hợp xướng, khí nhạc: 01 giải A (30.000.000đ), 02 giải B (mỗi giải 20.000.000đ), 02 giải С (mỗi giải 15.000.000đ), 04 giải Khuyến khích (mỗi giải 5.000.000đ);

- Ca khúc: 02 giải A (mỗi giải 20.000.000đ), 04 giải B (mỗi giải 15.000.000đ), 06 giải С (mỗi giải 10.000.000đ), 08 giải Khuyến khích (mỗi giải 5.000.000đ).

II. TIÊU CHÍ TÁC PHẨM, QUY TRÌNH XÉT GIẢI THƯỞNG

1.Tiêu chí:

- Gồm các tác phẩm âm nhạc độc lập thuộc các thể loại: thanh nhạc, khí nhạc, nhạc kịch ...(không xét giải cho các thể loại nhạc phim, nhạc múa, nhạc sân khấu...) đã được công diễn, phát hành trên băng, đĩa, trên sóng phát thanh, truyền hình, phổ biến trong đời sống xã hội (từ 12/2014 đến 30/8/2019);

- Các tác phẩm âm nhạc tham dự xét thưởng phản ánh trực tiếp đề tài Lưc lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, hình tượng trung tâm trong tác phẩm tập trung phản ánh hình tượng Bộ đội Cụ Hồ trong chiến đấu và trên mọi lĩnh vực của cuộc sống.

- Việc xét thẩm định tác phẩm dựa trên 2 tiêu chí: chất lượng chuyên môn và hiệu quả xã hội của tác phẩm. Là tác phẩm đã được dàn dựng và phổ biến trong đời sống xã hội, có hiệu quả cao, được dư luận, công chúng trong và ngoài quân đội hưởng ứng, sử dụng.

- Tác phẩm, dự giải phải đăng ký theo mẫu quy định của Hội đồng xét giải chuyên ngành Âm nhạc.

- Các tác phẩm được xét thưởng phải rõ ràng về lý lịch, tác giả hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền (cả phần lời ca); Tác phẩm đồng tác giả (ca khúc phổ thơ, tác phẩm khí nhạc…), yêu cầu phải có sự ủy quyền từ phía đồng tác giả.

- Tác phẩm sáng tác phải có tổng phổ được in hoặc đánh máy rõ ràng trên văn bản, kèm theo tác phẩm bản thu âm hoặc ghi hình đã được hoàn thiện trên đĩa CD hoặc DVD.

- Tác phẩm đoạt giải sẽ được sử dụng nhằm mục đích giới thiệu, quảng bá, tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng (không nhằm mục đích thương mại và không trả bản quyền).

2. Quy trình nộp tác phẩm và tổ chức xét thưởng

1. Tập thể, cá nhân có tác phẩm tham gia xét thưởng, gửi hồ sơ, tác phẩm dự xét thưởng (ghi rõ họ tên, địa chỉ nơi ở hoặc nơi công tác, số điện thoại của cá nhân, số lượng tác phẩm, thời gian sáng tác và quá trình phổ biến sử dụng tác phâm trên các phương tiện thông tin và các chương trình nghệ thuật phục vụ công chúng) về Thường trực chuyên ngành âm nhạc theo địa chỉ tiếp nhận: Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội - số 101, Nguyễn Chí Thanh, TP Hà Nội; Email: xetthuongamnhac2019@gmail.com (Xác nhận sau khi gửi qua thư ký: Nguyễn Hùng Vỹ - 0983353139). Thời gian nhận tác phẩm từ ngày có thông báo cho đến hết ngày 30/8/2019.

2. Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội tập họp, tuyển chọn tác phẩm của các đơn vị, hồ sơ đề nghị của các tập thế, cá nhân báo cáo Hội đồng xét thưởng. Hội đồng xét thưởng âm nhạc của Bộ Quốc phòng tiến hành thẩm định (sơ khảo, chung khảo), bỏ phiếu bầu chọn giải thưởng (trước ngày 25/9/2018).

3. Các Hội đồng chuyên ngành báo cáo Cục Tuyên huấn/Tổng cục Chính trị rà soát, thông qua kết quả xét thưởng (trước ngày 05/10/2019); Ban Tổ chức tổng hợp kết quả, đề xuất khen thưởng báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét, hoàn chỉnh hồ sơ trình Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt, quyết định khen thưởng (trước ngày 05/11/2019).

4. Tổ chức Lễ trao giải tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh (cuối tháng 11, đầu tháng 12/2019).

III. HỘI ĐỒNG XÉT GIẢI THƯỞNG

1. Hội đồng xét thưởng

- Hội đồng xét giải thưởng văn học nghệ thuật, báo chí do Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quyết định thành lập, gồm Chủ tịch Hội đồng, các ủy viên và thư ký.

- Hội đồng xét giải thưởng âm nhạc gồm các nhà quản lý, các chuyên gia có uy tín thuộc lĩnh vực âm nhạc trong và ngoài quân đội; giúp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức thẩm định, đánh giá chất lượng nội dung, nghệ thuật của các tác phẩm tham gia xét giải đảm bảo khách quan, chính xác, đủ tiêu chí để trình Bộ Quốc phòng quyết định trao giải.

                                                                                                                      Hà Nội, ngày 31 tháng 5  năm 2019

                                                                                                                                       BAN TỔ CHỨC

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PHIẾU ĐĂNG KÝ

Xét thưởng Âm nhạc về đề tài Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng 05 năm (2014-2019) của Bộ Quốc phòng

 

Bài hát: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thể loại (Nhạc kịch, khí nhạc, hợp xướng, ca khúc)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(Ghi rõ đăng ký xét ở thể loại nào. Thể loại Thanh nhạc chỉ phân loại hợp xướng và ca khúc)

Tác giả: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Bút danh (nếu có): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tác giả thơ (lời, ý thơ): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Biểu diễn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(Ghi rõ tên nghệ sĩ biểu diễn để thuân tiện cho việc quảng bá)

Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Điện thoại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Email (Nếu có): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ĐĂNG BÌNH LUẬN