You are here

Hội Nhạc sĩ Việt Nam: Danh sách Hội viên mới kết nạp 12/2022

Căn cứ Điều lệ Hội Nhạc sĩ Việt Nam Nhiệm kỳ X (2020 - 2025); căn cứ biên bản xét kết nạp hội viên tại kỳ họp thứ 5 Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam; theo đề nghị của ông Chánh Văn phòng Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã ra Quyết định số 31 /QĐ - HNS ngày 26 tháng 12 năm 2022.

Điều 1. Kết nạp 17 nhạc sĩ, nghệ sĩ vào Hội Nhạc sĩ Việt Nam

- Ngành Sáng tác:            09 hội viên

- Ngành Biểu diễn:           01 hội viên

- Ngành Lý luận:              01 hội viên

- Ngành Đào tạo:             06 hội viên

(có danh sách kèm theo dưới đây)

Điều 2. Hội viên mới được cấp giấy chứng nhận và thẻ hội viên, có nghĩa vụ chấp hành theo Điều lệ Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng, các nhạc sĩ, nghệ sĩ có tên ở điều 1, các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2022

                                                                                                                                                    T/M BAN CHẤP HÀNH
                                                                                                                                                             CHỦ TỊCH

                                                                                                                                                                 (đã ký)

                                                                                                                                                      Nguyễn Đức Trịnh

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DANH SÁCH HỘI VIÊN KẾT NẠP THÁNG 12 - 2022

NGÀNH SÁNG TÁC:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Tỉnh, thành

Địa chỉ nơi công tác

1.

Đỗ Thanh Khang

Bút danh: Thanh Khang

1955

Vũng Tàu

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

2.

Nguyễn Khắc Hiển

1969

Hà Nam

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hà Nam

3.

Nguyễn Ngọc Thuân

1980

Ninh Bình

Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Bình

4.

Ninh Mạnh Thắng

1959

Ninh Bình

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình

5.

Trần Công Nghị

1967

Quảng Ngãi

Trung tâm Truyền thông Văn hóa Thể thao huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

6.

Nguyễn Khánh Toàn

Bút danh: Khánh Minh

1990

Ninh Thuận

Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận

7.

Đoàn Thu Trà

1977

Hà Nội

Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam

8.

Nguyễn Minh Nhật

1997

Hà Nội

18 Hoa Sữa 6, Long Biên, Hà Nội

9.

Nguyễn Cảnh Thuyết

Bút danh: Cảnh Thuyết

1976

Quảng Ninh

Công ty TNHH Biểu diễn Nghệ thuật Cảnh Dương

NGÀNH BIỂU DIỄN:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Tỉnh, thành

Địa chỉ nơi công tác

1.

Lã Văn Bắc

Bút danh: Trường Bắc

1979

Hà Nội

Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam

NGÀNH LÝ LUẬN:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Tỉnh, thành

Địa chỉ nơi công tác

1.

Đinh Mai Anh

Bút danh: Vi Anh

1990

Hà Nội

Ban Âm nhạc – VOV Đài Tiếng nói Việt Nam

NGÀNH ĐÀO TẠO:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Tỉnh, thành

Địa chỉ nơi công tác

1.

Lê Thị Hương Giang

Bút danh: Hương Giang

1983

Bạc Liêu

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu

2.

Nguyễn Ngọc Diệp

1977

Đà Nẵng

06 Nguyễn Văn Tố, phường Thuận Phước, TP. Đà Nẵng

3.

Hoàng Nhật Dương

1979

Hà Tĩnh

Trường Cao đẳng Nguyễn Du tỉnh Hà Tĩnh

4.

Trần Đức Hoàn

1982

Sóc Trăng

Trường THCS Dương Kỳ Hiệp, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

5.

Huỳnh Duy Tân

Bút danh: Nguyễn Như Ý

1984

Kiên Giang

Trường PTNC School Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

6.

Phạm Hà Chi

1982

Kiên Giang

Trường THCS Chu Văn An, Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.