You are here

"Beautiful girl" Trio for Đàn Bầu, Đàn Tranh & Tam thập lục

"Beautiful girl" Trio for Đàn Bầu, Đàn Tranh & Tam thập lục
Thể loại: 
Tác giả: 
Trần Đinh Lăng
Thể hiện: 
Đàn Bầu: Bảo Lan; Đàn Tranh: Kim Long; Tam thập lục: Hồ Nga

Thông Tin Bài Hát

ĐĂNG BÌNH LUẬN

4 + 0 =