You are here

Dòng sáng sông đà

Dòng sáng sông đà
Thể loại: 
Tác giả: 
Khắc Văn
Thể hiện: 
Ngô Văn Thành Piano, Sầm Thy Violon, Đào Đức Chinh Cello

Thông Tin Bài Hát

ĐĂNG BÌNH LUẬN

3 + 8 =