You are here

Thiếu nữ say trăng

Thiếu nữ say trăng
Thể loại: 
Tác giả: 
Đôn Truyền
Thể hiện: 
Tốp đàn Tỳ bà - Học viện Âm nhạc Quốc gia VN

Thông Tin Bài Hát

ĐĂNG BÌNH LUẬN

6 + 3 =