You are here

Vẳng nghe tiếng ai gọi đò

Vẳng nghe tiếng ai gọi đò
Thể loại: 
Tác giả: 
Lê Dũng
Thể hiện: 
Rơchamfiang Soprano - Vân Anh Cello – Diệu Hồng Flute – Lê Dũng Piano

Thông Tin Bài Hát

ĐĂNG BÌNH LUẬN

6 + 1 =