You are here

Khúc tình ca muối

Tác giả: 
Tiến Mạnh

Khúc tình ca muối

Sáng tác: Thúy Trần

Phỏng thơ: Thanh Hà

Trình bày: Phương Mai - Minh Đông

(Nguồn: internet)

ĐĂNG BÌNH LUẬN