Ngày Âm nhạc 2019: Chùm ảnh 7

Photo: Trần Công Thủy

ĐĂNG BÌNH LUẬN

1 + 0 =