You are here

Sách mới: 'Âm nhạc Việt Nam - Nhìn lại để suy ngẫm' của Nguyễn Thị Minh Châu

Sách khổ lớn (16x24), dày 460 trang, được xuất bản chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010-2020), 75 năm thành lập nước (1945-2020), 45 năm thống nhất đất nước (1975-2020).

Một phần kinh phí xuất bản được hỗ trợ từ Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương và Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

THAY LỜI TỰA SÁCH

Chưa thể nói lý luận âm nhạc đã kịp thời phản ánh đầy đủ thành tựu của sáng tác qua giới thiệu tác phẩm, bút pháp và tổng kết nghệ thuật giai đoạn đương đại, hoặc đã đi sâu vào những vấn đề chuyên môn mang tính cấp thiết.

Cũng chưa thể nói phê bình âm nhạc luôn nhạy bén thức thời, nhất là khi đối mặt trước những hiện tượng mới lạ hay những cơn sốt bất thường trong đời sống âm nhạc.

Song giới lý luận đôi khi cũng cần có một khoảng lùi nhất định, đủ thời gian chiêm nghiệm để đánh giá chính xác hơn những gì đã qua.

Cảm nhận âm nhạc ở mỗi người mỗi khác. Bình luận âm nhạc không thể đồng nhất một chiều. Quan điểm âm nhạc không nhất thiết phải bất biến qua các giai đoạn khác nhau. Nghĩa là trong “cảm” và “trí”, không thể bắt buộc mọi người đều giống nhau hoặc mỗi người luôn trước sau như một.

Có nhiều màu nhiều vẻ mới tạo nên được sự công bằng cho diễn đàn chung của những tiếng nói khác nhau. Có đổi thay trong nếp nghĩ nếu cần, mới là vận động không ngừng, không dậm chân tại chỗ.

Với đối tượng linh hoạt và khả biến như thế, thì rất hữu ích cho tương lai sau mỗi lần ta có dịp nhìn lại để suy ngẫm những gì diễn ra trong quá khứ.

Nguyễn Thị Minh Châu
(Trích từ Nghiên cứu - lý luận - phê bình nhạc mới trên báo chí thế kỷ XX)

ĐĂNG BÌNH LUẬN