You are here

Nhớ về bến xưa

Nhớ về bến xưa
Thể loại: 
Tác giả: 
Trần Lệ Chiến
Tác giả lời: 
Nguyễn Gia Tưởng
Thể hiện: 
Lê Ánh Tuyết

Thông Tin Bài Hát

ĐĂNG BÌNH LUẬN

4 + 1 =