You are here

Trở lại bến xưa

Trở lại bến xưa
Thể loại: 
Tác giả: 
Phạm Thanh Liêm
Thể hiện: 
NSUT Ngọc Tuyển

Thông Tin Bài Hát

ĐĂNG BÌNH LUẬN

15 + 4 =