Thông báo

Tác giả: 
Tiến Mạnh

Ban biên tập Website: hoinhacsi.vn xin trân trọng thông báo.

Để phục vụ cho nội dung của trang Website: hoinhacsi.vn được phong phú hơn, kính mời các nhạc sĩ là hội viên của Hội NSVN gửi tư liệu âm nhạc về cho BBT, bao gồm:

1. Nội dung:

a. Các bài về Lý luận âm nhạc, thông tin âm nhạc, các bài báo về chân dung của cá nhân nhạc sĩ.

b. Các tác phẩm âm nhạc bao gồm Thanh nhạc và Khí nhạc đã được thu thanh và được làm thành Video (kể cả những file Audio đã được chuyển sang định dạng Video). Những tác phẩm này đã được post lên trang Youtube cá nhân của các nhạc sĩ và chuyển đường Link về cho BBT.

c. Các file Audio hiện nay tạm thời BBT chưa post được vì Website đang trong quá trình Nâng cấp, đề nghị các nhạc sĩ chuyển từ Audio sang định dạng Video.

2. Địa chỉ gửi bài

Các tư liệu và tác phẩm âm nhạc (đường link) của các nhạc sĩ xin gửi về địa chỉ Email: Manh.tien.nguyen.vov3@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của các nhạc sĩ!

T/M BBT

ĐĂNG BÌNH LUẬN