You are here

Tọa đàm: Cúc Phương một tình yêu & Mưa hoàng hôn

Tác giả: 
Nguyễn Tiến Mạnh

Tọa đàm: Cúc Phương một tình yêu & Mưa hoàng hôn 

Khách mời: NS Hạ Long, NS Hồ Hữu Việt

MC: Tiến Mạnh

(Nguồn: tác phẩm mới - VOV3)

Một số hình ảnh tại Vườn Quốc Gia Cúc Phương và Cúc Phương Resord đã cho các nhạc sĩ cảm hứng sáng tác

 (Tác giả Hồ Hữu Việt tại CPR)

  (Tác giả Hồ Hữu Việt tại CPR)

  (Tác giả Hồ Hữu Việt tại CPR)

(Nguồn: internet & CPR)

 

ĐĂNG BÌNH LUẬN