You are here

Tọa đàm cùng nghệ sĩ Ngô Hương Diệp -  "Chim sơn ca" của âm nhạc thính phòng

Tác giả: 
Nguyễn Tiến Mạnh

Tọa đàm cùng nghệ sĩ Ngô Hương Diệp -  "Chim sơn ca" của âm nhạc thính phòng

Nguồn: Ngôi nhà âm nhạc - VOV3

Tác giả: Nguyễn Tiến Mạnh

(Nghệ sĩ Ngô Hương Diệp. Nguồn: internet)

ĐĂNG BÌNH LUẬN