You are here

Tọa đàm: Nơi ký ức tìm về và Gót chân trần Tây Nguyên

Tác giả: 
Nguyễn Tiến Mạnh

Tọa đàm: Nơi ký ức tìm về và Gót chân trần Tây Nguyên

- Nơi ký ức tìm về

Sáng tác: Trần Nhật Bằng

Thể hiện: Đông Hùng

- Gót chân trần Tây Nguyên

Sáng tác: Mạnh Cường

Thể hiện: NSND Phan Muôn & CS Kiều Vân

 

ĐĂNG BÌNH LUẬN