You are here

Trở về dòng sông tuổi thơ - Hoàng Hiệp

Tiết mục Trở về dòng sông tuổi thơ của Thu Phương trong Paris By Night 111 là một trong năm tiết mục được World Choreography đề cử nhận giải tại Hollywood ngày 16 tháng 11 năm 2015.

Sáng tác: Hoàng Hiệp

Trình bày: ca sĩ Thu Phương

Tiết mục Trở về dòng sông tuổi thơ của Thu Phương trong Paris By Night 111 là một trong năm tiết mục được World Choreography đề cử nhận giải tại Hollywood ngày 16 tháng 11 năm 2015.

World Choreography Awards là giải thưởng thường niên được tổ chức nhằm tôn vinh sự sáng tạo, đổi mới và đa dạng trong nghệ thuật.

ĐĂNG BÌNH LUẬN