You are here

Tứ tấu Tây Nguyên của nhạc sĩ Đỗ Nhuận

Trình bày: nhóm tứ tấu Sông Hồng:. Violin - Phạm Trường Sơn, Phan Thị Tố Trinh, Viola - Khúc Văn Khoa, Cello - Đào Tuyết Trinh.

Tác phẩm biểu diễn trong Festival âm nhạc Trung Quốc và Asean tại Nam Ninh TQ năm 2013.

ĐĂNG BÌNH LUẬN