You are here

Âm nhạc về Hà Nội 65 năm Giải phóng Thủ đô (P1)

Lý giải những ca khúc dự cảm về ngày Giải phóng Thủ đô, được sáng tác trước năm 1954. Tiến về Hà Nội - Văn Cao, Người Hà Nội - Nguyễn Đình Thi, Sẽ về Thủ đô - Huy Du... Phác họa những ca khúc về Hà Nội 65 năm qua.

ĐĂNG BÌNH LUẬN

9 + 5 =