You are here

Âm nhạc về Hà Nội – nguồn cảm hứng vô tận

Bàn tròn “Âm nhạc về Hà Nội – nguồn cảm hứng vô tận

Kịch bản, MC, BT: Nguyễn Tiến Mạnh

Khách mời: NS Doãn Nho, Thụy Kha, Ngọc Khuê, Giáng Son.

PV các NS: Phạm Tuyên, Văn Dung, Trương Ngọc Ninh, Nguyễn Cường.

KTV: Đỗ Minh

ĐĂNG BÌNH LUẬN

9 + 1 =