You are here

Asturias

Asturias

Sáng tác: Isaac Albeniz)

Trình bày: Julia Lange

Âm nhạc trong video này

Tìm hiểu thêm

Bài hát

(Isaac Albeniz) Asturias - Julia Lange

Bên cấp phép cho YouTube:

VISO Music và 1 Hội bảo vệ quyền âm nhạc

Bài hát

Asturias

Nghệ sĩ

Julia Lange

Bên cấp phép cho YouTube:

VISO Music và 2 Hội bảo vệ quyền âm nhạc

ĐĂNG BÌNH LUẬN

10 + 2 =