You are here

Bernstein: Hòa nhạc cho giới trẻ - Dân ca trong phòng hòa nhạc

Leonard Bernstein giới thiệu về dân ca và ảnh hưởng của nó trong lịch sử âm nhạc cổ điển.

Dịch phụ đề: Linh Trần

ĐĂNG BÌNH LUẬN

1 + 2 =