You are here

Cỏ lau

Bài hát: Cỏ Lau

Nhạc: Phạm Hồng Sơn

Thơ: Ngô Đức Hành

Ca sỹ: NSND Thái Bảo

NSND Thái Bảo. Nguồn: internet

ĐĂNG BÌNH LUẬN

4 + 5 =