You are here

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội. Đây là video tường thuật trực tiếp buổi Đại hội chính thức, sáng 7/8/2020. Mời các quý vị xem video!

ĐĂNG BÌNH LUẬN

3 + 10 =