You are here

Đất nước lắng nghe bước Người về

"Đất nước lắng nghe bước Người về"

Phỏng thơ Nguyễn Khoa Điềm

Âm nhạc: Trần Khánh Nam

Trình bày: Lương Hải Yến.

ĐĂNG BÌNH LUẬN

3 + 0 =