You are here

Đinh Hoài Xuân: Gà gáy le te (dân ca Cống Khao)

Gà gáy le te - dân ca Cống Khao, phối khí Lưu Hà An

Biểu diễn Đinh Hoài Xuân và nhóm chamber music

ĐĂNG BÌNH LUẬN

10 + 5 =