You are here

Gặp gỡ nhạc sĩ Văn Dung

Ngôi nhà Âm nhạc

Kịch bản, MC & BT: Nguyễn Tiến Mạnh

Khách mời: NS Văn Dung

KT: Đỗ Minh

Photo: Nguyễn Thị Minh Châu

ĐĂNG BÌNH LUẬN

2 + 7 =