You are here

Người lính mùa xuân về của Doãn Nho

Nhạc: Doãn Nho

Thơ: Nguyễn Thụy Kha

Phối khí: Doãn Nguyên

Ca sĩ: Phúc Tiệp

ĐĂNG BÌNH LUẬN

15 + 3 =