You are here

Người về đem tới ngày vui - Trọng Bằng

Thơ giao hưởng của NSND Trọng Bằng

Trình diễn: Nhạc trưởng Tetsuji Honna và Dàn nhạc giao hưởng Quốc gia Việt Nam

ĐĂNG BÌNH LUẬN

1 + 0 =