You are here

Nhớ Mùa Thu Hà Nội

Nhớ Mùa Thu Hà Nội 

Sáng tác: Trịnh Công Sơn

Trình bày: Hà Lê

ĐĂNG BÌNH LUẬN

5 + 1 =