You are here

Nơi dựa - Nguyễn Thị Minh Châu

Nhạc: Nguyễn Thị Minh Châu

Phỏng thơ: Nguyễn Đình Thi

Phối khí: Phan Kiên

Trình bày: NSUT Mai Hoa

Nhạc trưởng: Minh Tuấn và Dàn nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam

ĐĂNG BÌNH LUẬN

1 + 5 =