You are here

Romance Lời của đá

Romance Lời của đá

Sáng tác: Đỗ Hồng Quân

Trình bày: Ngô Hương Diệp

              Pianist Thu Lê

ĐĂNG BÌNH LUẬN

2 + 10 =