You are here

Xẩm Rượu bia tối kỵ lái xe

“Rượu bia tối kỵ lái xe” là bài thơ sưu tầm trên mạng, nhóm Xẩm để khuyết danh và mong nhận được hồi âm từ tác giả để kịp thời bổ sung tên tác giả khi nhóm công bố toàn bộ các tác phẩm về đề tài văn hóa giao thông. 

Phổ điệu xẩm: Nguyễn Quang Long.

ĐĂNG BÌNH LUẬN

4 + 1 =