You are here

ASEAN ca được sử dụng như thế nào?

Tác giả: 
Minh Nhật

Cách sử dụng ASEAN ca được quy định trong văn bản Hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc treo cờ ASEAN và sử dụng ASEAN ca.

ASEAN ca có tên Tiếng Anh là 'The ASEAN way'.

ASEAN ca có tên Tiếng Anh là “The ASEAN way”. Tác giả phần lời: Payom Valaipatchra (quốc tịch Thái Lan). Tác giả âm nhạc là Kittikhun Sodprasert và Sampow Triudom (quốc tịch Thái Lan).

Dưới đây là lời bài hát:

"Raise our flag high, sky high

Embrace the pride in our heart

ASEAN we are bonded as one

Look-in out to the world.

For peace, our goal from the very start

And prosperity to last.

We dare to dream we care to share.

Together for ASEAN

We dare to dream, we care to share

For it’s the way of ASEAN".

ASEAN ca được sử dụng tại các cuộc họp chính thức của các thành viên ASEAN và các Lễ kỉ niệm, sự kiện của ASEAN.

(Nguồn: https://baoquocte.vn/)

ĐĂNG BÌNH LUẬN