You are here

CHI HỘI 4 TỔNG HỢP CHUYÊN NGÀNH - TP HỒ CHÍ MINH

Tác giả: 

DANH SÁCH HỘI VIÊN CHI HỘI 4 TỔNG HỢP CHUYÊN NGÀNH - TP HỒ CHÍ MINH - NHIỆM KỲ X - NĂM 2021

Tổng số: 46/1.484 HV (ST: 15; LL: 14 ; BD: 07; ĐT: 10)
1. Chi hội trưởng: PGS-TS-NS Nguyễn Thị Mỹ Liêm. ĐT: 0918.032910
2. Chi hội phó: NS Trần Đinh Lăng. ĐT: 0903.645856

TT

Họ

Tên

Năm sinh

ĐV

Nữ

Dân
tộc

Ngành

Năm
vào
 hội

Cơ quan - đơn vị

Tỉnh,
Thành

1

Trần Long
Đoàn Công Nhân
(Giải thưởng Nhà nước - 2007)

Ẩn

1944

ĐV

 

 

ST

1976

Hội Âm nhạc
 TP HCM

TP HCM

2

Vũ Việt

Anh

1976

 

 

 

ST

2006

Nhà hát
GH VK

TP HCM

3

Nguyễn

Bách

1957

 

 

 

LL

2003

Nhạc viện
TP HCM

TP HCM

4

Trần Thế
(Giải thưởng Nhà nước - 2017)

Bảo

1937

ĐV

 

 

LL

 

Chi hội

TP HCM

5

Minh

Cầm

1949

 

Nữ

 

LL

1978

Nhạc viện
TP HCM

TP HCM

6

Lưu Hữu

Chí

1956

ĐV

 

 

BD

2010

Cơ quan lẻ

TP HCM

7

Nguyễn Xuân

Chiến

1975

 

 

 

ĐT

2014

Giáo dục, đào tạo

TP HCM

8

Hoàng
(Giải thưởng Nhà nước - 2017)

Cương

1944

ĐV

 

 

ST

1977

Nhạc viện
TP HCM

TP HCM

9

Phạm Ngọc

Doanh

1952

ĐV

 

 

BD

1996

Nhạc viện
TP HCM

TP HCM

10

Nguyễn Thị Ngọc

Dung

1978

 

Nữ

 

LL

2015

Nhạc viện
TP HCM

TP HCM

11

Trần Minh

Đặng

1975

 

 

 

ĐT

2011

Nhạc viện
TP HCM

TP HCM

12

Trần

Đức

1951

ĐV

 

 

LL

2004

Cơ quan lẻ

TP HCM

13

Hoàng

Điệp

1960

 

Nữ

 

BD

1994

Nhạc viện
TP HCM

TP HCM

14

Trần Thanh

1959

 

 

 

ST

2001

Nhạc viện
TP HCM

TP HCM

15

Nguyễn Thiên Phương

Hạnh

1947

 

Nữ

 

BD

1985

Nhạc viện
TP HCM

TP HCM

16

Đặng Huy

Hoàng

1961

ĐV

 

 

ĐT

2011

Nhạc viện
TP HCM

TP HCM

17

Trần Mạnh
(Giải thưởng Nhà nước - 2017)

Hùng

1973

 

 

 

ST

2006

Cơ quan lẻ

TP HCM

18

Văn Thị Minh

Hương

1961

ĐV

Nữ

 

LL

2004

Nhạc viện
TP HCM

TP HCM

19

Vĩnh
(Giải thưởng Nhà nước - 2012)

Lai

1942

 

 

 

ST

1974

Đài Truyền hình TP HCM

TP HCM

20

Bùi Ngọc

Lâm

1969

 

 

 

ĐT

2011

Nhạc viện
TP HCM

TP HCM

21

Bùi

Lẫm

1942

ĐV

 

 

LL

1994

Viện VHNT
TP HCM

TP HCM

22

Trần Đình

Lăng

1972

 

 

 

ST

2005

Nhạc viện
TP HCM

TP HCM

23

Kpa Y
La Mai Chửng

Lăng

1942

ĐV

 

 

ST

1975

Viện VHNT
TP HCM

TP HCM

24

Nguyễn Thị Mỹ

Liêm

1964

ĐV

Nữ

 

LL

2001

Nhạc viện
TP HCM

TP HCM

25

Võ Văn

Lộc

1953

 

 

 

ĐT

2009

Nhạc viện
TP HCM

TP HCM

26

Phạm
Cao Văn Lý

1937

ĐV

 

 

LL

1977

Nhạc viện
TP HCM

TP HCM

27

Đào Trọng
Trần Anh

Minh

1947

 

 

 

ST

1987

Nhạc viện
TP HCM

TP HCM

28

Bùi Thiên Hoàng

Quân

1961

ĐV

 

 

ST

2002

Nhạc viện
TP HCM

TP HCM

29

Đặng Hồng

Quang

1949

 

 

 

BD

1997

Nhạc viện
TP HCM

TP HCM

30

Lâm Trúc

Quyên

1966

ĐV

Nữ

 

ĐT

2014

Giáo dục, đào tạo

TP HCM

31

Bạch Xuân
Bạch Sơn

Sơn

1973

 

 

 

LL

2014

Cơ quan lẻ

TP HCM

32

Trương Ngọc

Thắng

1950

ĐV

 

 

BD

1985

Cơ quan lẻ

TP HCM

33

Phạm Vũ

Thành

1954

ĐV

 

 

ĐT

2008

Nhạc viện
TP HCM

TP HCM

34

Trần Văn
Trần Thành

Thành

1976

ĐV

 

 

ĐT

2011

Trường ĐH Nội vụ - 2 TP HCM

TP HCM

35

Kiều Văn

Tấn

1954

ĐV

 

 

LL

1993

Đài Truyền hình TP HCM

TP HCM

36

Võ Đăng

Tín

1950

ĐV

 

 

ST

1995

Nhà hát
GH VK

TP HCM

37

Lê Thị Thu

Trang

1961

ĐV

Nữ

 

ĐT

2011

Nhạc viện
TP HCM

TP HCM

38

Nguyễn Bình

Trang

1933

ĐV

Nữ

 

BD

1985

Nhạc viện
TP HCM

TP HCM

39

Nguyễn Hữu

Trịnh

1961

 

 

 

LL

2005

Cơ quan lẻ

TP HCM

40

Phan Lai

Triều

1947

ĐV

 

 

LL

2009

Cơ quan lẻ

TP HCM

41

Trần Thanh

Trung

1958

 

 

 

ĐT

2002

Nhạc viện
TP HCM

TP HCM

42

Phạm Minh
Phạm Văn Thành
(Giải thưởng Nhà nước - 2001)

Tuấn

1942

ĐV

 

 

ST

1960

Sở VH TTDL

TP HCM

43

Võ Thanh

Tùng

1957

 

 

 

LL

2001

Nhạc viện
TP HCM

TP HCM

44

Lư Nhất
Lê Văn Gắt
(Giải thưởng Nhà nước - 2001)

1936

ĐV

 

 

ST

1962

Viện VHNT
TP HCM

TP HCM

45

Vũ Lê

Vinh

1944

 

 

 

ST

1987

Đài Truyền hình TP HCM

TP HCM

46

Lê Thanh

Xuân

1958

ĐV

 

 

ST

1998

Cơ quan lẻ

TP HCM

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.