You are here

CHI HỘI BẠC LIÊU

Tác giả: 

CHI HỘI BẠC LIÊU

HỘI VHNT: 58 LÝ TỰ TRỌNG, THỊ XÃ BẠC LIÊU - 0781.3824570

Nhiệm kỳ II: 2016 - 2021

Chi hội trưởng: NS  Phạm Hoàng Tươi - Hội Liên Hiệp VHNT tỉnh Bạc Liêu.
Chi hội phó: NS  Diệp Phát Văn - Hội Liên Hiệp VHNT tỉnh Bạc Liêu. 

Ngành: Sáng tác (05 người), Đào tạo (03 người)
Tổng số: 08 Hội viên

TT

Họ

Tên

Năm sinh

ĐV

Nữ

Dân tộc

Ngành

Năm vào hội

Cơ quan - đơn vị

Tỉnh,
Thành

1

Nguyễn
Nguyễn Văn Hồng

Hồng

1956

 

 

 

ST

2014

Chi hội

Bạc Liêu

2

Đỗ Tiến

Lập

1976

ĐV

 

 

ĐT

2012

Chi hội

Bạc Liêu

3

Lương

1935

ĐV

 

 

ST

1994

Chi hội

Bạc Liêu

4

Thạch Mô
(NSƯT - 2019)

Ly

1964

ĐV

 

Khmer

ST

2004

Chi hội

Bạc Liêu

5

Phạm Quế

Nguyên

1962

 

 

 

ĐT

2007

Chi hội

Bạc Liêu

6

Nguyễn Thanh

Tâm

1944

ĐV

 

 

ST

1999

Chi hội

Bạc Liêu

7

Phạm Hoàng

Tươi

1952

ĐV

 

 

ĐT

2005

Chi hội

Bạc Liêu

8

Diệp Phát

Văn

1964

 

 

 

ST

2012

Chi hội

Bạc Liêu

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.