You are here

CHI HỘI BẾN TRE

Tác giả: 

CHI HỘI BẾN TRE

HỘI VHNT: 2 TRẦN QUỐC TOẢN, THỊ XÃ BẾN TRE - 075.3822476

Nhiệm kỳ III: 2020 - 2025

1. Chi hội trưởng: NS   Nguyễn Tấn Đức (Quốc Nam) - Sở Văn hoá Thể thao và DL tỉnh Bến Tre.
2. Chi hội phó: NS  Nguyễn Tấn Thiện (Huy An) - Trường Trung cấp VHNT tỉnh Bến Tre. 
3. Uỷ viên: - NS Nguyễn Lê Vũ (Lê Vũ) - Trung tâm VH huyện Mõ Cày Bắc, Bến Tre.
 & NS Đức Phú (Chung Hữu Phú) - Trung tâm VH Tiền Giang & NS Nguyễn Hoài Anh (Hoài Phong).

Ngành: Sáng tác (09 người), Biểu diễn (03 người),  Đào tạo (02 người)
Tổng số: 14 Hội viên

TT

Họ

Tên

Năm sinh

ĐV

Nữ

Dân tộc

Ngành

Năm vào hội

Cơ quan - đơn vị

Tỉnh,
Thành

1

Nguyễn Hoài
Hoài Phong

Anh

1978

ĐV

 

 

BD

2015

Chi hội

Bến Tre

2

Nguyễn Tấn
Lan Phong

Đạt

1942

ĐV

 

 

ST

1992

Chi hội

Bến Tre

3

Nguyễn Tấn
Quốc Nam

Đức

1950

ĐV

 

 

ST

1991

Chi hội

Bến Tre

4

Nguyễn Thanh
Thanh Hà

1959

ĐV

 

 

ST

2014

Chi hội

Bến Tre

5

Huỳnh Văn

Hạnh

1957

ĐV

 

 

ST

2006

Chi hội

Bến Tre

6

Trần Minh
Trần Văn Sết

Luân

1947

 

 

 

ST

2009

Chi hội

Bến Tre

7

Nguyễn Thị Xuân
Huyền Nhi

Nương

1955

ĐV

Nữ

 

BD

1998

Chi hội

Bến Tre

8

Đức
Chung Hữu Phú

Phú

1974

ĐV

 

 

BD

2012

Chi hội

Bến Tre

9

Nguyễn Văn
Thanh Sử

Sử

1957

ĐV

 

 

ST

2008

Chi hội

Bến Tre

10

Nguyễn Tấn
Huy An

Thiện

1957

ĐV

 

 

ST

1996

Chi hội

Bến Tre

11

Việt
Võ Văn Phương

Trúc

1952

 

 

 

ĐT

2012

Chi hội

Bến Tre

12

Võ Minh

Viễn

1982

ĐV

 

 

ĐT

2017

Chi hội

Bến Tre

13

Nguyễn Lê
Lê Vũ

1966

 

 

 

ST

2010

Chi hội

Bến Tre

14

Cao Văn
Cao Vượt

Vượt

1975

ĐV

 

 

ST

2019

Chi hội

Bến Tre

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.