You are here

CHI HỘI BÌNH ĐỊNH

Tác giả: 

CHI HỘI BÌNH ĐỊNH

HỘI VHNT - 103 PHAN BỘI CHÂU, TP QUY NHƠN - 056.3825527

Nhiệm kỳ V: 2020 - 2025

1. Chi hội trưởng: NS Nguyễn Thế Tuyên (Thế Tuyên) - Sở Văn hóa Thể thao và DL tỉnh Bình Định.
2. Chi hội phó: - NS Nguyễn Đình Đạm - Trường Trung học VHNT tỉnh Bình Định
  & NS Lê Khắc Hùng - Đài PTTH tỉnh Bình Định

Ngành: Sáng tác (14 người), Đào tạo (02 người)
Tổng số: 16 Hội viên

TT

Họ

Tên

Năm sinh

ĐV

Nữ

Dân tộc

Ngành

Năm vào hội

Đơn vị - Chi hội

Tỉnh, thành

1

Huỳnh Hiệp

An

1972

ĐV

 

 

ST

2007

Chi hội

Bình Định

2

Nguyễn Đình

Đạm

1969

 

 

 

ĐT

2006

Chi hội

Bình Định

3

Dương Viết

Hòa

1954

 

 

 

ST

2004

Chi hội

Bình Định

4

Lê Khắc

Hùng

1970

ĐV

 

 

ST

1998

Chi hội

Bình Định

5

Phan Thanh

Hùng

1969

 

 

 

ST

2010

Chi hội

Bình Định

6

Nguyễn Thanh

Hùng

1963

ĐV

 

 

ST

2012

Chi hội

Bình Định

7

Nguyễn Bạch

Mai

1955

ĐV

 

 

ST

1998

Chi hội

Bình Định

8

Chung Thế

Nghiệp

1954

ĐV

 

 

ST

2002

Chi hội

Bình Định

9

Lê Hồng

Sơn

1963

 

 

 

ST

2011

Chi hội

Bình Định

10

Trần Ngọc
Sơn Như Ngân

Sơn

1974

ĐV

 

 

ĐT

2017

Chi hội

Bình Định

11

Đào Minh

Tâm

1955

ĐV

 

 

ST

2007

Chi hội

Bình Định

12

Võ Văn
Vũ Thành

Thành

1966

ĐV

 

 

ST

2021

Chi hội

Bình Định

13

Nguyễn Hữu

Thuần

1953

 

 

 

ST

2009

Chi hội

Bình Định

14

Trung

1960

ĐV

 

 

ST

1996

Chi hội

Bình Định

15

Nguyễn Thế

Tuyên

1958

 

 

 

ST

1993

Chi hội

Bình Định

16

Võ Văn

Vinh

1972

ĐV

 

 

ST

2021

Chi hội

Bình Định

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.