You are here

CHI HỘI BÌNH THUẬN

Tác giả: 

CHI HỘI BÌNH THUẬN

HỘI VHNT - 6 NGUYÊN TRI PHƯƠNG, TP PHAN THIẾT - 062.3816587

Nhiệm kỳ I: 2016 - 2021

1. Chi hội trưởng: NS  Đặng Lê Thế Phi - Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Ninh Thuận.
2. Chi hội phó: NS  Đinh Trung Hà - Nhà hát Ca múa nhạc Sao Biển Xanh, Bình Thuận.

Ngành: Sáng tác (08 người)
Tổng số: 08 Hội viên

TT

Họ

Tên

Năm sinh

ĐV

Nữ

Dân tộc

Ngành

Năm vào hội

Đơn vị - Chi hội

Tỉnh, thành

1

Đinh Trung

1974

ĐV

 

 

ST

2014

Chi hội

Bình Thuận

2

Phan Gia

Kiện

1954

 

 

 

ST

2009

Chi hội

Bình Thuận

3

Nghiêm Ngọc

Lạc

1957

 

 

 

ST

2009

Chi hội

Bình Thuận

4

Đặng Lê Thế

Phi

1968

ĐV

 

 

ST

2008

Chi hội

Bình Thuận

5

Huy

1928

ĐV

 

 

ST

1974

Chi hội

Bình Thuận

6

Phạm Hữu
Việt Trãi

Trãi

1949

 

 

 

ST

2011

Chi hội

Bình Thuận

7

Ngọc Văn
Ngọc Trung

Trung

1956

 

 

 

ST

2011

Chi hội

Bình Thuận

8

Đỗ Quang

Vinh

1960

ĐV

 

 

ST

2008

Chi hội

Bình Thuận

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.